AGB Zorgverlenerscode             90-044295

AGB Praktijkcode                           90-053007

SiteLock

Tarieven

Vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek alleen voor het HSP traject


Intake € 90,00 (90 minuten)

Sessie € 90,00 (90 minuten) 


HSP-groep € 7,50 per keer te voldoen in een cluster van 8 bijeenkomsten.


Voor tarieven werkgevers kunt u met mij contact opnemenMeditatie en/of praatgroep

€ 80,00 (incl. BTW) voor 8 bijeenkomsten (1 x per 2 weken) of

€ 40,-- (incl. BTW) bijeenkomsten, 1 x per 4 weken

Vergoeding door zorgverzekeraar

U kunt uw rekening van de consulten bij de zorgverzekeraars waarmee mijn beroepsvereniging een contract heeft afgesloten, indienen. Dit is wel afhankelijk van de hoogte van uw aanvullende verzekering.

Kijk hiervoor op www.lvpw.nlAfspraak afzeggen:

Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos verzet of geannuleerd worden. Daarna wordt het normale tarief in rekening gebracht, vanwege de gereserveerde tijd.


Op de begeleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt deze inzien bij de KvK Gooi- en Eemland onder nummer:32145168.

Een exemplaar wordt u op aanvraag toegestuurd.


Overkoepelende oragnisatie:


RBCZ/TCZ reg. nr.:  KB 40111OR

Klacht en tuchtrecht: KB 1111.1344