AGB Zorgverlenerscode             90-044295

AGB Praktijkcode                           90-053007

SiteLock

DE ROTS EN WATER METHODESteeds meer kinderen en jongeren hebben een achterstand in hun sociaal- emotionele ontwikkeling en ondervinden daar problemen van.

Zij vinden het moeilijk om met anderen contact te maken en met hen te spelen, te werken en te leven.

Ook hebben zij al vaak te maken met het maken van goede keuzes en in het vinden van een zinvolle weg door het leven, die bij hen past en hen gelukkig maakt.


Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit, zelvertrouwen en zelfkennis is het van belang een goede sociaal-emotionele ontwikkeling te krijgen, zowel de fysiek-emotionele ontwikkeling als de verbaal-emotionele ontwikkeling.


De fysiek-emotionele ontwikkeling wordt verkregen via beweging, spel, stoeien en sporten. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt vooral opgedaan via gesprekken met anderen.

Wanneer dit niet lukt om welke reden dan ook dan zal het kind  zich niet of moeilijk kunnen vinden in de huidige maatschappij waarin wordt verwacht dat men zich aanpast. Dit houdt vaak in dat er geen ruimte meer is om de kinderen op een passende manier te begeleiden.


Met het doen van de Rots en Watermethodiek kan uw kind zijn of haar zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten naar positiviteit. Het weer leuk gaan vinden om met andere kinderen te spelen. Zich niet meer alleen voelen staan en mogelijk geen doelwit meer te vormen voor plagerijen of erger pesterijen.


Ik kan uw kind hiermee helpen. Dit doe ik met de technieken van de Rots en Water methodiek. Vaak is het een meerwaarde om dit ook in combinatie met de MatriXmethode te doen.

Ook hier speelt vaak dat het hoofd van het kind vol zit en mogelijk daardoor slecht kan slapen. Of dat er toch onverwachte emoties zitten die uw kind kan blokkeren. De MatriXmethode is dan zeker helpend zodat uw kind zich vrij kan voelen om te beginnen aan een nieuw leven, vrij van lasten en zich sterk (rots)te voelen en toch ook zich meegaand (water) op te stellen. naar gelang de situatie dit vereist.