AGB Zorgverlenerscode             90-044295

AGB Praktijkcode                           90-053007

Aangesloten bij

"Het rijk van het bewustzijn is veel

uitgestrekter dan het denken kan bevatten.

Als je niet meer alles gelooft wat je denkt,

stap je uit het denken en zie je duidelijk dat

de denker niet is wie je bent".

SiteLock

Kenmerken

Het opnemen van signalen van anderen bv vermoediheid, irritatie, Hierdoor is men eerder geprikkeld en voelt men zich vaak niet op zijn gemak


Er is gevoeligheid voor prikkels van de omgevingsfactoren. Blozen, trillen, een snelle hartslag, niet kunnen nadenken zijn voorbeelden van symptomen. Niet te verwarren met angst.

Indien er over de schouder van een HSP wordt meegekeken, functioneren ze niet voor 100%.

Ze onthouden en begrijpen op de lange duur meer dan anderen.

Ze hebben de neiging tot afzondering en trekken zich dan terug. Vaak denken ze na over het leven en de dood.

Meestal is een HSP goed in talen en leren makkelijk

Ze nemen vaak een adviesrol aan, zoals schrijvers, geschiedkundigen, filosofen, rechters, kunstenaars, onderzoekers, theologen, therapeuten en leraren.

Een HSP heeft meestal geen (harde en ambitieuze) zakelijke carrière. Ze zijn niet het type voor ploegendiensten of nachtdiensten. Ook heeft men vaker dan anderen last van jetlags.

Ze kunnen, indien ze erg moe zijn, vaak niet slapen en/of doorslapen. Ook is opnieuw inslapen een probleem. Regelmatig hebben zij last van nachtmerries.

Een HSP kan zo sterk in een ervaring van een ander opgaan, dat hij/zij zichzelf erin verliest. Dat kan ondraaglijk worden.

Er is veel fantasie en er wordt veel overwogen om te ondernemen. Het "doen" is vaak een minder sterke eigenschap.

Een relatie wordt intens beleefd. Het nadeel is dat de HSP dezelfde intensie van de ander terug verwacht.

Muziek en kunst worden vaak erg gewaardeerd. Evenals de natuur.

Ze kunnen midden in het leven staan, mits er geborgenheid aanwezig is.

HSP's houden van stilte en rust en werken het liefst in eigen tempo.

HSP's zijn vaak perfectionisten. Zij leven regels na om afkeuring en commentaar van anderen te voorkomen. Bang om fouten te maken.

Men heeft vaak moeite met planning en structuur krijgen. Daardoor creëren zij een uitstelgedrag. Uitstellen van "moet activiteiten".

Er is vaak een gevoel om zingevend bezig te zijn in activiteiten, daar er een verbondenheid is met anderen en de natuur.

Er is een meer dan gemiddelde wens om geaccepteerd te worden wie ze zijn.

Liefde geven, dus ook zorgen, is belangrijk voor de HSP. Daarmee kunnnen zij zich eenvoudig zelf vergeten. Zij zetten zich vaak op de laatste plaats.

Een HSP biedt vanuit een goedbedoelde houding anderen hulp aan, omdat de inzichten voor het lijden van een ander bij de HSP groot is. Anderen kunnen dit echter als opdringerig opvatten daar er veelal hulp aangeboden wordt zonder een duidelijke hulpvraag.

Rust, orde en regelmaat zijn drie belangrijke pijlers voor de HSP om een evenwichtig leven te leiden.

Een HSP heeft een opvallende afkeer tegen geweld, onrecht en onrechtvaardigheid.

Men is gevoelig voor hooikoorts en/of eczeem

Men is ook gevoelig voor ruwe stoffen, kunnen niet lekker liggen als bijv. het laken niet gladgetrokken is. Zij voelen vaak elke oneffenheid, "de prinses op de erwt".

Een hongergevoel heeft een grote invloed op de stemming van de HSP.  Ook is er dan vaak een licht gevoel in het hoofd.